Πληροφορίες

Τι είναι το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα;
Είναι ένας χώρος φιλοξενίας παιδιών τα οποία έχουν οικογενειακό περιβάλλον, αλλά για οικονομικούς λόγους οι γονείς αδυνατούν να τα φροντίσουν.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Διαμονή και κοινωνική προστασία των παιδιών με ταυτόχρονη στήριξη της οικογένειας προκειμένου να μπορέσουν να επανέλθουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Προϋποθέσεις για την φιλοξενία
1) Αγόρια (ηλικίας 5 - 11 ετών με προυποθέσεις και μεγαλύτερα) των οποίων η οικογένεια
αδυνατεί να τα φροντίσει για οικογενειακούς, οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς λόγους.
2) Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ο ένας γονέας.
3) Απουσία προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας.
4) Αίτηση στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βουλιαγμένης.

Τρόπος λειτουργίας ξενώνα
Τα Σαββατοκύριακα τα παιδιά εφ' όσον το επιθυμούν μπορούν να πηγαίνουν στους δικούς τους.
Στις γιορτές των Χριστουγέννων του Πάσχα και στις διακοπές του καλοκαιριού τα παιδιά διαμένουν στην οικογένεια τους.
Τα παιδιά κατά την διάρκεια της φιλοξενίας τους φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία της περιοχής της Βουλιαγμένης. (Δημοτικό, Γυμνάσιο & Λύκειο.)
Για τα παιδιά του Δημοτικού η προετοιμασία των μαθημάτων γίνεται κάθε απόγευμα στο χώρο του ξενώνα ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να φοιτούν σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών της περιοχής.
Επίσης στο χώρο φιλοξενίας τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα μουσικής και εκπαιδεύονται στην χρήση των Η/Υ.
Όλα τα παιδιά μπορούν να έχουν και εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες όπως Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Kολύμβηση κ.α.
Όλες οι παροχές καλύπτονται οικονομικά εξ όλοκλήρου από το Ίδρυμα.

Προσωπικό
Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βουλιαγμένης απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό:(Καθηγητές-Κοινωνική Λειτουργός-Ψυχολόγος) και βοηθητικό προσωπικό.